Aanvullende onderzoeken naar de beschikbaarheid van een merk

03 november 2022

U heeft een identiek onderzoek verricht naar uw nieuwe merk. Dit is een onderzoek naar exact dezelfde naam in het merkenregister. Een identiek onderzoek is over het algemeen een goede eerste start bij het onderzoeken van de beschikbaarheid van een merk. Echter, een identiek onderzoek alleen is onvoldoende om echt vast te stellen dat een merk beschikbaar is. Daarvoor is een aanvullend merkonderzoek nodig.

Er zijn twee aanvullende merkonderzoeken die wij aanbieden:

Screen-onderzoek

Een Screen-onderzoek geeft een diepgaander risico-inschatting dan het identieke onderzoek. Een Screen-onderzoek brengt niet alleen identieke merken, maar ook overeenstemmende merken aan het licht zij het minder uitgebreid dan bij een beschikbaarheidsonderzoek. Het onderzoek is daarom niet volledig, zoals bij een beschikbaarheidsonderzoek, maar het geeft wel een goed beeld van de beschikbaarheid. Dit onderzoek is vooral aantrekkelijk als een merk in diverse landen geregistreerd moet worden, maar er geen budget is om in elk land een volledig beschikbaarheidsonderzoek te doen.

Een volledig beschikbaarheidsonderzoek

Niet alleen identieke maar ook gelijkende merken, voor soortgelijke producten en diensten, kunnen een bezwaar zijn voor gebruik en registratie van een nieuw merk. De enige manier om alle risico’s die oudere merken met zich meebrengen in kaart te brengen, is het doen van een uitgebreid onderzoek.

Wij maken een analyse van alle geregistreerde en aangevraagde merken. Komt er een merk naar voren dat identiek of sterk lijkt op het voorgestelde merk, dan wordt dit merk nauwkeurig bestudeerd en wordt er gekeken of dit merk een mogelijk probleem kan vormen. Is er een mogelijk probleem? Dan bekijken we met u hoe dit obstakel geëlimineerd kan worden zodat er vrij baan is voor uw merk.

Bij dit onderzoek wordt ook gekeken of uw merk registreerbaar is. Dat wil zeggen, of het als merk wordt geaccepteerd door de merkeninstanties. In onze whitepaper De kracht van een goede merknaam kunt u meer lezen over de registreerbaarheid van een merknaam.

Wilt u uw merk onderzoeken? Neem dan contact op met uw merkenadviseur.

Deel dit bericht

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900 NEEM CONTACT OP