Brexit: de stand van zaken

24 november 2020

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Tot nu toe had dit voor uw Intellectueel Eigendomsrechten geen consequenties aangezien alle wetten voor de Europese Unie, inclusief merken- en modellenwetten, tot en met 31 december 2020 van kracht bleven voor het Verenigd Koninkrijk. Dit gaat dus per 31 december a.s. veranderen.

Het merkenbureau in het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) heeft aangegeven zich in te spannen zodat een zo soepel mogelijke overgang plaatsheeft. Dit zal ook het geval zijn als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt zonder 'deal'.

Enkele aandachtspunten op een rij:

Omzetting geregistreerde rechten

Vanaf 1 januari 2021 geven Europese merkregistraties, Europese modellen en Internationale aanwijzingen voor de Europese Unie geen bescherming meer in het Verenigd Koninkrijk. Een Europees merk geeft dus alleen nog bescherming in de overgebleven 27 lidstaten.

Wat gaat er dan gebeuren met de registratie voor het Verenigd Koninkrijk?

Het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk gaat op 1 januari 2021 naar schatting 1,4 miljoen Europese merkregistraties en 700.000 Europese Unie modellen automatisch omzetten naar vergelijkbare rechten in het Verenigd Koninkrijk. Het betreft enkel Europese rechten die al zijn geregistreerd voor 1 januari 2021. Deze rechten behouden de oorspronkelijke Europese aanvraagdatum, dus ook in het Verenigd Koninkrijk. Er worden geen nieuwe registratiebewijzen uitgegeven en u mag eventueel ook van uw rechten afzien.

Knijff zal de omzetting van alle Europese rechten, die in beheer zijn bij Knijff, in haar database en het merkenmanagementsysteem OTMIS administreren. Wij nemen in 2021 contact met u op om te vragen of u het recht voor het Verenigd Koninkrijk wilt handhaven en een audit wilt laten doen.

Een Internationale registratie met aanwijzing van de Europese Unie wordt eveneens omgezet in een Nationale registratie en niet in een aanwijzing van het Verenigd Koninkrijk.

Lopende aanvragen

Bij nog lopende aanvragen voor de Europese Unie (modellen of merken) en bij Internationale registraties voor de Europese Unie, waarvan de aanwijzing nog niet is geregistreerd, kunnen deze aanvragen tot en met 30 september 2021 worden omgezet in een nationale aanvraag voor het Verenigd Koninkrijk. Lopende aanvragen behouden de oorspronkelijke aanvraagdatum waarbij de specificatie van producten en diensten identiek of smaller moet zijn. De aanvraag wordt in elk geval beoordeeld naar nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk en er zullen opnieuw taksen verschuldigd zijn.

Knijff Merkenadviseurs zal een audit uitvoeren voor uw merkenportfolio op dit punt en mocht uw registratie niet tijdig afgerond zijn, dan nemen wij contact met u op om te bespreken of u interesse heeft in het indienen van een aanvraag voor het Verenigd Koninkrijk.

Verlenging

Belangrijk is dat voor Europese merken, Europese modellen en Internationale registraties met aanwijzing van de Europese Unie, waarvan de verlengingsdatum valt na 31 december 2020, een apart verlengingsverzoek bij het UKIPO moeten worden ingediend. Dit betreft dus ook merken waarvan de verlenging al afgerond is bij het Europese merkenbureau.

Ook dit is onderwerp van de audit die Knijff Merkenadviseurs uitvoert voor uw merkenportfolio. Mocht deze situatie zich voordoen bij één van uw registraties dan zal Knijff Merkenadviseurs tijdig contact met u opnemen en indien gewenst een offerte uitbrengen voor de kosten van verlenging van de Nationale registratie in het Verenigd Koninkrijk.

Collectieve en Certificeringsmerken

Onderdeel van een Europese merkregistratie van een Collectief of Certificeringsmerk is het Reglement. Helaas worden deze reglementen niet gekopieerd naar de Nationale registratie in het Verenigd Koninkrijk. Het Reglement moet apart worden ingediend bij het UKIPO. Indien het reglement in een ander taal dan Engels is opgesteld, dan is een vertaling nodig wanneer UKIPO hier om vraagt. Dit kan aan de orde zijn in procedures of wanneer derden hierom vragen. Knijff Merkenadviseurs zal u hierin uiteraard bijstaan.

Gebruik

Een geregistreerd merk moet worden gebruikt om de rechten daarop in stand te houden. Dat geldt ook voor een Europese registratie. In procedures zult u dit gebruik soms ook moeten aantonen. Gebruik van uw merk in het Verenigd Koninkrijk na 1 januari 2021 kan niet worden ingeroepen om de rechten op een Europees merk in stand te houden.

Na omzetting van uw Europese merk in een nationaal recht voor het Verenigd Koninkrijk moet u op termijn uw merk ook in het Verenigd Koninkrijk gaan gebruiken om dit recht daar in stand te houden. Tot en met 31 december 2025 wordt het recht in het Verenigd Koninkrijk echter in stand gehouden op basis van het gebruik van uw merk waar dan ook in de Europese Unie van voor 1 januari 2021.

Mutaties tijdig aantekenen

Alle aangetekende wijzigingen bij uw Europese registratie, die door het Europees merkenbureau zijn verwerkt voor 1 januari 2021, worden meegenomen in het nationale recht voor het Verenigd Koninkrijk. Is de wijziging nog niet verwerkt of nog niet ingediend, dan zullen de huidige gegevens van de merkhouder worden opgenomen in de Nationale registratie in het Verenigd Koninkrijk. Indien uw merk recent werd overgedragen of uw naam of adres werd gewijzigd, laat dan Knijff Merkenadviseurs deze wijziging met spoed voor u aantekenen om onnodige extra kosten te voorkomen.

Onderzoek

Let extra goed op bij merkonderzoeken in het Verenigd Koninkrijk. Lopende Europese aanvragen kunnen tot en met 30 september 2021 worden omgezet in Verenigd Koninkrijk aanvragen met behoud van hun oorspronkelijke aanvraagdatum. Tot 1 oktober 2021 is het verstandig om, voor de vaststelling van de beschikbaarheid van een merk voor gebruik en registratie in het Verenigd Koninkrijk, eveneens een onderzoek te laten doen door Knijff Merkenadviseurs in het Europese merkenregister.

Acties voor nu

In geval van overdrachten, naams- en/of adreswijzigingen bij uw Europese rechten is het zaak om uw contactpersoon bij Knijff Merkenadviseurs hierover te berichten, zodat de aantekening van die wijzigingen nog voor 31 december 2020 kan worden afgerond.

Knijff Merkenadviseurs voert een audit uit van uw merkenportfolio en zal u berichten indien actie noodzakelijk is in verband met een nog lopende Europese aanvraag of Europese registratie met een verlengingsdatum in 2021.

Deel dit bericht

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900 NEEM CONTACT OP