Merkenrecht & Brexit: het VK hoort er nog even bij

25 februari 2022

Een van de grote voordelen van een Uniemerk is dat één rechtszaak voldoende is om een inbreuk verbod te krijgen voor alle 27 landen van de Europese Unie. En soms zelfs ook nog voor die voormalige 28e lidstaat, het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de Brexit? Nee, dankzij de Brexit, zo blijkt uit een recent vonnis van de Rechtbank Den Haag.

De zaak zelf gaat over een holistische methode om lichaam, ziel en geest in balans te brengen, wat wellicht ook geen slecht idee is voor de EU, maar verder van geen belang voor het interessantere Brexit-gedeelte van het vonnis.

In deze zaak vordert de merkhoudster namelijk een inbreukverbod voor het hele grondgebied van de EU. Maar, en nu komt het, toen de procedure werd ingesteld, maakte het Verenigd Koninkrijk nog wel deel uit van de Unie, maar tijdens het schrijven van het vonnis niet meer. Welke gevolgen heeft dat?

Opgesplitst

Lopende de rechtszaak werden, op grond van het zogenaamde Terugtrekkingsakkoord, alle Uniemerken automatisch opgesplitst in één Uniemerk voor de achterblijvende 27 lidstaten plus een identiek nationaal merk voor het Verenigd Koninkrijk. Het Britse deel van het Uniemerk werd, kort gezegd, omgezet in een nationaal Brits merkrecht. Zo ging de merkbescherming in het VK voor bestaande EU-merkhouders dus niet opeens verloren.

Maar nu, in deze zaak, staat de Rechtbank Den Haag dus opeens voor de vraag of ze nu ook een inbreukverbod kan uitspreken voor het Verenigd Koninkrijk ná de Brexit. Op grond van de afgesplitste VK-merken van eiseres, zonder dat die daarop eerder expliciet een beroep heeft gedaan. Het Uniemerkrecht waarop de merkhoudster zich beriep bestaat nu immers ‘opeens’ uit twee merkrechten.

Ook voor het Verenigd Koninkrijk

De rechtbank concludeert dat zij inderdaad bevoegd is om ook een inbreukverbod voor de het Verenigd Koninkrijk uit te spreken. Uit het al eerdergenoemde Terugtrekkingsakkoord volgt namelijk ook dat de rechterlijke bevoegdheid in procedures die zijn ingeleid vóór het einde van de overgangsperiode ongewijzigd van toepassing blijven. “Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft de toepassing van genoemde regels als onderdeel van de Unie wordt beschouwd.” In een dergelijke situatie wordt de rechtsbescherming van het Uniemerk ook ná de Brexit gegarandeerd.

Verder na de Brexit

Goed nieuw voor merkhouders dus. En een eerste voorbeeld van een post-Brexit rechtszaak. Er zullen er waarschijnlijk nog veel meer volgen, totdat alle onduidelijkheden en twistpunten zijn opgehelderd. Of totdat het Verenigd Koninkrijk weer terug is in de EU. Dat zou ook wel gezellig zijn. En makkelijk.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van alle relevante merkenrechtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit. Mocht u zelf nog specifieke vragen hebben over merkbescherming in de EU en het Verenigd Koninkrijk, dan kunt u daarmee altijd terecht bij onze merkenadviseurs. Wij helpen u graag.

Brexit.beeld bij tekst

 

Deel dit bericht

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900 NEEM CONTACT OP