Merkrecht en andere intellectuele eigendommen. Wat is dat?

09 november 2020

Om bescherming op een merk te verkrijgen is er in 1971 een merkenwet in het leven geroepen. Door registratie in het merkenregister ontstaat het merkrecht. Over het merkenrecht hebben wij al meerdere blogs geschreven, zoals Maximale merkbescherming in 3 stappen of 5 redenen waarom u uw merk moet registreren. 

Maar hoe zit het met de aanverwanten rechten om Intellectueel eigendom te beschermen? Zoals het modellenrecht, auteursrecht en octrooirecht. Ook handelsnamen en domeinnamen komen voor bescherming in aanmerking. Hieronder leest u per onderwerp meer hierover.

Handelsnamen

De handelsnaam is de naam van een onderneming, ofwel de bedrijfsnaam. Bijvoorbeeld De Bijenkorf, Vitaminstore of Ikea. Vaak heeft een handelsnaam een merkfunctie en is een handelsnaam ook een merk.

 • Verwarringsgevaar
  Op basis van de Handelsnaamwet kan een ondernemer optreden tegen het gebruik van een andere handelsnaam, wanneer deze verwarring bij het publiek kan veroorzaken. Gevaar voor verwarring hangt van veel factoren af, zoals de plaats van vestiging, de branche en de gelijkenis tussen beide namen. Zijn twee bedrijven op hetzelfde terrein en in dezelfde stad actief en hebben ze sterk gelijkende handelsnamen, dan is de kans groot dat er sprake is van verwarring en dus van inbreuk. 
 • Ontstaan handelsnaamrechten
  Vaak wordt gedacht dat de bescherming van een handelsnaam ontstaat door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dat is een misverstand. De bescherming van een handelsnaam ontstaat door het voeren van een onderneming onder een bepaalde handelsnaam. Alleen waar de handelsnaam wordt gebruikt ontstaan handelsnaamrechten. De gebruikte handelsnaam hoeft niet per se de naam te zijn waaronder de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Beperkingen handelsnaambescherming
  Handelsnaambescherming kent wel belangrijke beperkingen. Zo is de bescherming beperkt tot het gebied waar de handelsnaam gebruikt wordt. Gebruikt u de handelsnaam alleen in de regio Groningen, dan is optreden tegen een overeenstemmende naam in Rotterdam niet mogelijk. Registratie van de handelsnaam als merk is dan ook aan te raden. Een merkrecht geldt namelijk voor de gehele Benelux en is makkelijk aan te tonen met de inschrijving in het register.
 • Onderzoek naar de beschikbaarheid
  Als u een nieuwe naam bedenkt voor een onderneming dan doet u er goed aan om eerst onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van deze naam. U wilt natuurlijk geen inbreuk maken op andermans oudere rechten. Meer over het onderzoeken van een nieuwe naam kunt u lezen in ons blog Is uw nieuwe naam nog beschikbaar? en Naar welk soort merken kan onderzoek gedaan worden?

Modellen

Heeft uw product of logo een nieuwe vormgeving, dan kan deze voor bescherming als model in aanmerking komen.

 • Nieuw en een eigen karakter
  De vormgeving van uw product of logo kan worden beschermd als model. De vormgeving moet nieuw zijn. In Europa betekent dit dat het model niet langer dan twaalf maanden geleden voor het eerst openbaar is gemaakt. Buiten Europa betekent ‘nieuw’ soms écht nieuw, dus nog nooit aan het publiek getoond. Daarnaast moet de vormgeving een eigen karakter hebben, oftewel verschillen van wat al bestaat.
 • Overlap met het auteursrecht
  Een modelregistratie geeft dus een middel in handen om vormgeving te beschermen. Vaak is er een overlapping met het auteursrecht en kan een geregistreerd model ook auteursrechtelijk beschermd zijn. In het algemeen ligt de lat voor auteursrechtbescherming echter hoger.

Auteursrecht

Een werk in de zin van de Auteurswet is een creatie op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit kan een boek zijn, maar ook een schilderij of een muziekstuk. De creatie moet geuit (geopenbaard) én origineel zijn.

 • Verveelvoudiging en nabootsing
  Een auteursrecht beschermt het werk tegen verveelvoudiging en nabootsing.
 • Auteursrecht krijgt u automatisch
  Wanneer u een origineel en concreet uitgewerkt idee heeft dat voldoet aan de eisen van de Auteurswet, dan krijgt u daar vanzelf het auteursrecht op. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wel is het verstandig uw uitgewerkte idee te laten registreren. Dat kan via een akte bij de notaris maar een andere, aanzienlijk voordeligere optie, is een i-DEPOT bij de merkeninstantie in de Benelux.

Domeinnamen

U kunt de naam van uw onderneming, van uw product of een algemene naam als domeinnaam registreren.

 • Registreren bij een provider
  U kunt de beschikbaarheid van de gewenste domeinnaam controleren bij een internetprovider, waar u deze ook kunt registreren. Heeft u vragen of hulp nodig, neem dan contact op met uw merkenadviseur.
 • Meer kapers op de kust
  Aanwezigheid op internet is voor bijna elk merk van levensbelang. In de meeste gevallen is er een website die qua naam gekoppeld is aan de naam van het bedrijf of het merk. Domeinnamen zijn echter uniek in die zin dat ze maar op één manier kunnen voorkomen, terwijl merken vaker kunnen voorkomen doordat ze voor verschillende producten en diensten gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan Dove® voor zeep en Dove® voor chocolade. Maar dove.com kan maar door één van hen worden geclaimd. Dit leidt al snel tot conflicten tussen domeinnaamhouders en merkhouders. Bovendien is er niet zoiets als een ‘domeinnaamrecht’. De registratie van een domeinnaam schept geen rechten en kan een inbreuk vormen op de merken/of handelsnaamrechten van derden.

Octrooien

Een octrooirecht beschermt technische vindingen of werkwijzen. Een andere naam voor octrooi is ‘patent’.

 • Onderzoek door octrooigemachtigde
  Een octrooirecht wordt verkregen door registratie. Dit kan bijvoorbeeld in Nederland, in Europa en daarbuiten. Een octrooigemachtigde zal eerst onderzoek doen of het octrooi nieuw is en dan een octrooischrift opstellen. Hierin wordt de vinding beschreven en het bepaalt de beschermingsomvang van het octrooi.
 • Belangrijke voorsprong op concurrenten
  Met een octrooirecht in handen kunt u optreden tegen ieder­een die dezelfde techniek gebruikt zonder dat hij hiervoor toestemming van u heeft gekregen of een licentie heeft betaald. Een octrooirecht geeft een monopolie op een bepaalde werkwijze of vinding en kan dus een belangrijke voorsprong geven op concurrenten, die op een andere wijze hetzelfde resultaat moeten zien te bereiken.

Bij het beschermen van Intellectueel Eigendom komt heel wat kijken. Gelukkig zijn er merkenadviseurs voor wie het merkenrecht gesneden koek is en die u graag helpen bij het onderzoeken, registreren en bewaken van uw merk. Bij Knijff werken ruim zeventig professionals elke dag aan duizenden merken wereldwijd. Dat doen wij natuurlijk ook heel graag voor u.

Wilt u uw merk of een andere intellectueel eigendom beschermen? Neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht

WILT U UW MERK OF EEN ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOM BESCHERMEN?

Neem dan contact op met een merkenadviseur.

0294 490 900 NEEM CONTACT OP