Nielson staat met lege handen

27 augustus 2021

Nielson brak na deelname bij het programma De Beste singer-songwriter van Nederland door en is sindsdien een bekende en populaire artiest in Nederland. Echter, zonder merkregistratie. Want NIELSON is sinds 2013 een geregistreerd merk op naam van een andere partij. Dit merk is ingeschreven voor onder meer het maken van muziek en de diensten van een DJ.

Nielson heeft maar wat graag het merk in handen en trekt alle registers open om het reeds geregistreerde merk doorgehaald te krijgen. De volgende argumenten worden in de strijd gegooid:

Geen gebruik van het merk NIELSON

Een merkrecht vervalt als in de afgelopen 5 jaren geen gebruik van dat merk is gemaakt. De verweerder (de houder van het merk NIELSON) dient bewijsstukken in van dit gebruik. Duidelijk is dat hij zich Mister Nielson noemt. De Benelux Merkeninstantie vindt dit geen wijziging die consequenties heeft voor de geldigheid van het merk en neemt dit gebruik in overweging.

Ook wordt duidelijk, aldus ook verweerder, dat hij zeker niet de bekendheid en roem van Nielson heeft bereikt. Maar hij was actief en hoopt -welke artiest hoopt van niet?- die populariteit nog wel te bereiken.

Nielson stelt dat het gebruik onvoldoende is. Zo zou het niet de hele Benelux betreffen en het aantal optredens te weinig zijn. Moet het gebruik van een Benelux merk de hele Benelux omvatten? Welnee, dat is geen voorwaarde, zoals de merkeninstantie ook stelt. Ook van een minimumeis aan het gebruik is geen sprake.

Volgens de merkeninstantie is er wel degelijk bewijs van gebruik en wordt deze grond verworpen.

Kwader trouw van de aanvrager

Volgens Nielson was verweerder te kwader trouw. Hij wist van het bestaan van Nielson en registreerde deze naam voor geldelijk gewin. Verweerder geeft toe dat hij Nielson kende maar stelt dat hij ook al bezig was met die naam en juist bang was dat hij degene was die moest stoppen, als hij de naam niet zou vastleggen.

Verweerder heeft recentelijk contact opgenomen met Nielson om afspraken te maken over het gebruik van de naam. Dit heeft Nielson zo opgevat dat verweerder zijn merk voor veel geld wilde verkopen. Vooral het moment van de toenadering (net na de verjaring van een bezwaartermijn), heeft wantrouwen gewekt.

De merkeninstantie gaat hier niet in mee en noemt dit laatste argument zelfs sterk speculatief. Er is dus geen bewijs voor het onrechtmatig deponeren.

De consument wordt misleid

Omdat Nielson in 2013 al bekend was, is het merk misleidend: de consument zou de artiesten kunnen verwarren. De merkeninstantie is echter resoluut: er moet misleiding zijn over de diensten zelf, niet over de herkomst van de diensten. M.a.w. er is geen juridische grond voor deze claim.

De conclusie is dat de doorhalingsactie wordt afgewezen en Nielson met lege handen staat. Advies aan beginnende artiesten: registreer je naam als merk! Want ook al is er later succes en zelfs een doorbraak, dit betekent niet dat je je merk dan zomaar kunt opeisen mocht deze door een ander te goeder trouw zijn vastgelegd.


Singer songwriter

 

Deel dit bericht

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900 NEEM CONTACT OP