Nietigverklaring modelrecht Lego-blokje afgewezen

01 april 2021

Niemand twijfelt eraan dat LEGO een bekend merk is. Maar wat LEGO ook heel graag zou willen, is dat niet alleen haar naam, maar ook haar belangrijkste product goed beschermd zou zijn tegen namaak. Het blokje zelf dus.

Het octrooi op het Lego-blokje werkte uitstekend, maar dat is al heel lang verlopen. Sinds die tijd probeert LEGO het blokje onder te brengen bij andere beschermingsvormen, zoals het merkenrecht, het auteursrecht en het modellenrecht.

Als (vorm)merk kon het blokje echter niet beschermd worden en het auteursrecht en de slaafse nabootsing leverden ook weinig op. Ondertussen zijn er vele concurrenten op de markt met (goedkopere) blokjes die prima met die van LEGO zijn te combineren.

Maar over het modelrecht oordeelde het Gerecht van de Europese Unie deze maand dat een eerdere nietigverklaring door het EUIPO (het Europese Merken- en Modellenbureau) van een Europees modelrecht op het blokje van LEGO onterecht was. Dit gemeenschapsmodel van LEGO, ingeschreven voor ‘bouwstenen van een speelmodule’ (zie afbeelding) werd nietig verklaard, omdat het uitsluitend zou zijn bepaald door ‘de technische functie van het voortbrengsel’, in dit geval de mogelijkheid om ermee te bouwen.

In hoger beroep oordeelt het Gerecht echter dat het EUIPO een beoordelingsfout heeft gemaakt. Een model kan alleen nietig worden verklaard als álle uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie. Want zolang niet álle kenmerken in de beoordeling zijn meegenomen, kan het zijn dat er uiterlijk een kenmerk is dat niet louter technisch bepaald is, maar waar de vormgever wel een vrije ontwerpkeuze heeft kunnen maken.

In dit geval had het EUIPO niet meegewogen dat ‘de bovenzijde van de bouwsteen aan weerszijden van de rij van vier nopjes een glad oppervlak heeft.’ En die gladheid van dat oppervlak was wellicht niet technisch bepaald, maar een vormgevingskeuze. Wanneer het EUIPO dat kenmerk wel had meegewogen had, dan had ze blokje misschien wel als een geldig gemeenschapsmodel aangemerkt, omdat het blokje dan dus niet louter technisch bepaald was. Die mogelijkheid had echt besproken moeten worden in het oordeel van het EUIPO.

Het Gerecht stelt in deze uitspraak dus dat de nietigverklaring van het model onterecht was, omdat er een beoordelingsfout is gemaakt. Bij een volledige beoordeling was de uitkomst misschien anders geweest. En misschien ook niet. Maar dit modelrecht van LEGO houdt dus stand. Voor nu.

EU-Model-Lego-Blok

 

Deel dit bericht

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900 NEEM CONTACT OP